Exhibitions

Manta nganampa tjukurpa pulkatjara- Stories from our land
Wawiriya Burton, Yaritji Young, Barbara Moore, Sylvia Ken

27 May - 20 June 2020
OLSEN SYDNEY

Barbara Moore
Ngayuku ngura - My Country 2019
Barbara Moore
Ngayuku ngura - My Country 2019
acrylic on linen
152 x 122 cm
#27151

NOT FOR SALE
Previous Previous
Barbara Moore
Ngayuku ngura - My Country 2019
acrylic on linen
152 x 122 cm
#27151

NOT FOR SALE
Exhibitions

Manta nganampa tjukurpa pulkatjara- Stories from our land
Wawiriya Burton, Yaritji Young, Barbara Moore, Sylvia Ken

27 May - 20 June 2020